บริการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

บริการจัดอบรมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมหลายกลุ่มหลักสูตร ด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบ Tailor Made ซึ่งเน้นคุณภาพ การประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่มีความเหมาะสมสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง ภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิทยากรชั้นนำ และทีมงานมืออาชีพ

หลักสูตรของเรา

Technical Skill Training

หลักสูตรรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ

 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
 • หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรอื่นๆ

 • การทำงานแบบ Lean
 • 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต
 • Soft Skill Training
 • เทคนิคการตอบข้อร้องเรียน
 • การสร้างแรงบันดาลใจ

Soft Skill Training

หลักสูตรด้านการบริการ

 • Service Excellence
 • Perfect Communication & Service
 • Internal Service Communication
 • Service Mind
 • Service Insight

หลักสูตรด้านการสร้างทีม

 • Team Synergy
 • Team Building For Excellence
 • หนึ่งทีมเดียวกัน
 • ด้วยรักและผูกพัน
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

ผลงานที่ผ่านมา / องค์กรชั้นนำที่เคยใช้บริการกับเรา


 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ
 • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • บริษัท ที จี โฟน จํากัด
 • เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • บริษัท ไอ.แอล.เอส.จำกัด
 • บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม