ค่ายกิจกรรม PIM’s Junior Inter Club #4 เยี่ยมชมห้อง Store Model

   เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 บริษัท ปัญญารา จำกัด ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนจาก ค่ายกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ ”การจัดการค้าปลีกหลักสูตรนานาชาติ” รุ่นที่ 4

Advice พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการแข่งขันในโลกยุค 4.0

     Advice พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการแข่งขันในโลกยุค 4.0

ปัญญธารา พร้อมก้าวสู่องค์คุณภาพกับรางวัลระดับ Silver จากงาน Process Excellence Award 2016

   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้เข้ารับรางวัล Process Excellence Award 2016 ในระดับ Silver

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย