บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558

วันที่ 24 กันยายน 2558 บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้เข้าอบรมภายในศูนย์ฝึกอบรมพาราพาร์ค ร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้

บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด)

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณอนุชา ศุภสิทธิจันทร์ รองผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทน ขึ้นรับโล่ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) โดยมีนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล

คณะผู้บริหาร CP ALL ต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปัญญธารา จำกัด และ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ที่ให้ความสนใจ

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย