คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่าน คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit Thailand Lean Award 2016

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่าน คุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit Thailand Lean Award 2016

ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง จัดกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค บจ.ปัญญธารา และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ได้จัดให้มีกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สนับสนุนให้บุคลากรภายในสามารถดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในของทั้ง 2 บริษัท และยังเป็นการมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานในการปรับปรุงการทำงาน

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  083-854-7336

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.panyatara.co.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Cookies Notice