เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัท ปัญญารา จำกัด ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 54 ท่าน ในการศึกษาดูงาน รูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติงานจริง ณ ห้องปฏิบัติการ Store Model ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการสาธิต และฝึกปฏิบัติงานร้านสาขาของ หลักสูตร เจ้าของร้านแฟรนไชส์ โดยมีวิทยากร คุณสายรุ้งรัตน์ แสงมณี ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้.

นักศึกษา  หลักสูตร C-MBA PIM  เยี่ยมชมห้อง Store Model“    style=

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย