Advice พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการแข่งขันในโลกยุค 4.0

     Advice พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการแข่งขันในโลกยุค 4.0

ปัญญธารา พร้อมก้าวสู่องค์คุณภาพกับรางวัลระดับ Silver จากงาน Process Excellence Award 2016

   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้เข้ารับรางวัล Process Excellence Award 2016 ในระดับ Silver

ปัญญธารา คว้ารางวัลคุณภาพ ระดับ Silver ในงาน Thailand Lean Award 2016

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดการประกวดงาน Thailand Lean Award 2016

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  083-854-7336

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.panyatara.co.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Cookies Notice