เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดการประกวดงาน Thailand Lean Award 2016 และพิธีมอบรางวัลให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้มีองค์กรนำเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 10 บริษัทและผ่านเข้ารอบเพียง 7 บริษัท โดยครั้งนี้บริษัท ปัญญธารา จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ สามารถคว้ารางวัล Lean Award 2016 ในระดับ Silver มาได้สำเร็จ โดยมี คุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้ให้เกียรติขึ้นรับมอบรางวัล ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ.

ปัญญธารา คว้ารางวัลคุณภาพ ระดับ Silver ในงาน Thailand Lean Award 2016“ ปัญญธารา คว้ารางวัลคุณภาพ ระดับ Silver ในงาน Thailand Lean Award 2016“
ปัญญธารา คว้ารางวัลคุณภาพ ระดับ Silver ในงาน Thailand Lean Award 2016“ ปัญญธารา คว้ารางวัลคุณภาพ ระดับ Silver ในงาน Thailand Lean Award 2016“

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย