เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 คุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit Thailand Lean Award 2016 ที่เข้ามารับฟังผลดำเนินกิจกรรมด้าน Lean ในรอบที่ 2 ทั้งนี้ ทีมงานได้นำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงการสาธิตเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้ในงานฝึกอบรม อาทิเช่น ระบบลงทะเบียน (Smart Register) , ระบบประเมินผลแบบออนไลน์ (Evaluation Online) เป็นต้น รวมถึงการนำคณะเยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกอบรมที่เพียบพร้อมไปด้วยห้องฝึกปฏิบัติงานร้านสาขา อาทิเช่น ห้องฝึกปฏิบัติการงาน POS/SC , ห้องฝึกปฏิบัติงานขาย (Store Model) อีกด้วย.

พร้อมสู่รอบที่ 2 กับก้าวสำคัญในการประกวด Thailand Lean Award 2016“ พร้อมสู่รอบที่ 2 กับก้าวสำคัญในการประกวด Thailand Lean Award 2016“
พร้อมสู่รอบที่ 2 กับก้าวสำคัญในการประกวด Thailand Lean Award 2016“ พร้อมสู่รอบที่ 2 กับก้าวสำคัญในการประกวด Thailand Lean Award 2016“

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  083-854-7336

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.panyatara.co.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Cookies Notice