เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้เข้ารับรางวัล Process Excellence Award 2015 ในระดับ Silver จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “พัฒนาหลักสูตรและวิทยากร Food Safety สำหรับร้านอิ่มสะดวก โดย บริษัท ปัญญธารา จำกัด” ทั้งนี้งาน Process Excellence Award 2015 ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานหรือบริษัท ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเลิศ โดยมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัล ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

ปัญญธารา คว้ารางวัล  Process Excellence Award 2015 ปัญญธารา คว้ารางวัล  Process Excellence Award 2015

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  083-854-7336
  095-642-4569

นโยบายความปลอดภัย