เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ธาราพาร์ค คุณวีรวรรณ ฉาบสุวรรณ ผจก.ทั่วไปอาวุโส บจ.ปัญญธารา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อบรรยาย : "กรณีศึกษา บริษัท ปัญญธารา ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพการทํางาน กับพนักงานทุกระดับ : ศูนย์กลางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร " ซึ่งได้ความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม ในการร่วมสอบถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรม ยังได้ให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายพิเศษ จากคุณเจนวิชญ์ ทองอ่อน รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บจ.ปัญญธารา ซึ่งบรรยายเกียวกับการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจำลอง ( Store Model ) นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานขายเครื่อง Point of Sale (POS) โดยเข้ารับฟังบรรยายจากคุณราชันย์ ทาทอง วิทยากร ฝ่ายฝึกอบรม Satellite กทม. BE บจ.ปัญญธารา

ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) “ ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) “
ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) “ ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) “

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  083-854-7336

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.panyatara.co.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Cookies Notice