เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ปัญญธารา จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร "ILS Team Synergy for Excellence" โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี ความรัก และความผูกพันธ์ในองค์กร ให้กับพนักงานและผู้บริหาร บริษัท ไอ.แอล.เอส. จำกัด ณ โรงแรมพินนาเคิล จ.ชลบุรี

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย