จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริหารและปฎิบัติการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้และประสิทธิภาพ การดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา การฝึกอบรม ที่มีนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ของบริษัท ปัญญธารา จำกัด, บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
โดยให้บริการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา การฝึกอบรมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และพนักงาน ของกลุ่มธุรกิจบริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน)

บริการของศูนย์ ฯ

 • บริการการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสนับสนุนจัดการการเรียนรู้ (e-Learning Services & Support)

  ให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงการจัดการข้อมูล ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
 • บริการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware Production Services)

  ผลิตบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) โดยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา (Subject Matter Experts) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสอน (Instructional Design Experts) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Professionals)
 • ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม

  สามารถตรวจสอบประวัติฝึกอบรมได้ที่ >> Read More
 • 1

สมาชิกของเรา

 • 1

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  083-854-7336

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.panyatara.co.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Cookies Notice