ประวัติของบริษัท

บริษัท ปัญญธารา จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ (กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย) ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยก่อตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สถานที่ตั้ง เลขที่ 58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ และมีศูนย์ฝึกอบรมมณฑลที่อยู่ตามภูมิภาค 9 แห่ง คือ
ศูนย์ฝึกอบรม จ.นครสวรรค์, จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี, จ.ลำปาง, จ.ชลบุรี, จ.นครราชสีมา, จ.เพชรบุรี, จ.สุราษฏร์ธานี และจ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่บริษัท CP ALL , บริษัทในกลุ่ม CP ALL และลูกค้าภายนอก ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ทันต่อการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ CP ALL
2. พัฒนาคุณภาพระบบการฝึกอบรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรกลุ่ม CP ALL
3. พัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQM โดยใช้เกณฑ์ TQA

ค่านิยมของบริษัท

1. Customer Centric : ใส่ใจในความต้องการลูกค้า
2. Agility : ปรับตัวตลอดเวลา
3. Trust : ความน่าเชื่อถือ

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม