ประวัติของบริษัท

บริษัท ปัญญธารา จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ (กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย) ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยก่อตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สถานที่ตั้ง 54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ และมีศูนย์ฝึกอบรมมณฑลที่อยู่ตามภูมิภาค 9 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกอบรม จ.นครสวรรค์, จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี, จ.ลำปาง, จ.ชลบุรี, จ.นครราชสีมา, จ.เพชรบุรี, จ.สุราษฏร์ธานี และจ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่บริษัท CP ALL , บริษัทในกลุ่ม CP ALL และลูกค้าภายนอก ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ CP All

2. พัฒนาระบบการฝึกอบรมเข้าสู่ยุคดิจิตอล

3. พัฒนาองค์ตามแนวทาง TQM และ DJSI

ค่านิยมของบริษัท

1. Customer Centric : ใส่ใจในความต้องการลูกค้า

2. Agility : ปรับตัวตลอดเวลา

3. Trust : ความน่าเชื่อถือ

 

บริการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

บริการจัดอบรมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมหลายกลุ่มหลักสูตร ด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบ Tailor Made ซึ่งเน้นคุณภาพ การประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่มีความเหมาะสมสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง ภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิทยากรชั้นนำ และทีมงานมืออาชีพ

หลักสูตรของเรา

Technical Skill Training

หลักสูตรรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ

 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
 • หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรอื่นๆ

 • การทำงานแบบ Lean
 • 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต
 • Soft Skill Training
 • เทคนิคการตอบข้อร้องเรียน
 • การสร้างแรงบันดาลใจ

Soft Skill Training

หลักสูตรด้านการบริการ

 • Service Excellence
 • Perfect Communication & Service
 • Internal Service Communication
 • Service Mind
 • Service Insight

หลักสูตรด้านการสร้างทีม

 • Team Synergy
 • Team Building For Excellence
 • หนึ่งทีมเดียวกัน
 • ด้วยรักและผูกพัน
 • และอื่นๆ อีกมากมาย




บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-071-6161 โทรสาร : 02-071-8682

ติดต่อผ่านเว็บไซต์

 

แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม

ที่อยู่ สำนักงานใหญ่

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  083-854-7336

  095-642-4569

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมตลาดบางขันธ์)

91/42-44 หมู่8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมราษฎร์อุทิศ 54)

448/1, 448/2 ซ.ราษฎร์อุทิศ54 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมสุขุมวิท 117)

57/30 หมู่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมตลาดกิ่งแก้ว)

77,78 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมเพชรเกษม 50/4)

478,480 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมพันท้ายนรสิงห์ (7-11 อมรชัย 5))

99/498-99/500 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม นครสวรรค์)

605/453-454 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ .นครสวรรค์ 60000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม ขอนแก่น)

672/48-49 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ .ขอนแก่น 40000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม อุดรธานี)

118/10-13 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมบุรีรัมย์)

7/48-49 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง)

68/44 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ .ลำปาง 52100

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมเชียงใหม่)

67 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมเชียงราย)

279,279/2 หมู่4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม ชลบุรี)

127/65-66 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ .ชลบุรี 20110

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมระยอง)

105,107 ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 ถ.ส ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมฉะเชิงเทรา)

76-78, 78/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-โคราช)

3275/5-8 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ .นครราชสีมา 30000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-เพชรบุรี)

25,27,63,65 ถ.เพชรเกษมเก่า ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ .เพชรบุรี 76000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุราษฎร์ธานี)

250/72-75 ถ.วัดโพธ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ .สุราษฎร์ธานี 84000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่)

49,51,53,55 ถ.โชติวิทยะกุล3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ .สงขลา 90110

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมนครศรีธรรมราช)

17/1-2 ถ.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครฯ จ.นครศรีธรรมราช 80000

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมสมุย)

110/27-28 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

  Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมภูเก็ต)

20/3-4 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

  Google Map

ผลงานที่ผ่านมา / องค์กรชั้นนำที่เคยใช้บริการกับเรา


 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ
 • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • บริษัท ที จี โฟน จํากัด
 • เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • บริษัท ไอ.แอล.เอส.จำกัด
 • บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  083-854-7336

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.panyatara.co.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Cookies Notice