นักศึกษา หลักสูตร C-MBA PIM เยี่ยมชมห้อง Store Model

   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัท ปัญญารา จำกัด ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 54 ท่าน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัท ปัญญารา จำกัด ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 54 ท่าน ในการศึกษาดูงาน รูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติงานจริง ณ ห้องปฏิบัติการ Store Model ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการสาธิต และฝึกปฏิบัติงานร้านสาขาของ หลักสูตร เจ้าของร้านแฟรนไชส์ โดยมีวิทยากร คุณสายรุ้งรัตน์ แสงมณี ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้.

นักศึกษา  หลักสูตร C-MBA PIM  เยี่ยมชมห้อง Store Model“    style=