ค่ายกิจกรรม PIM’s Junior Inter Club #4 เยี่ยมชมห้อง Store Model

   เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 บริษัท ปัญญารา จำกัด ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนจาก ค่ายกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ ”การจัดการค้าปลีกหลักสูตรนานาชาติ” รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 บริษัท ปัญญารา จำกัด ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนจาก ค่ายกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ ”การจัดการค้าปลีกหลักสูตรนานาชาติ” รุ่นที่ 4 จำนวน 12 ท่าน ในการศึกษาดูงาน รูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติงานจริง ณ ห้องปฏิบัติการ Store Model ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการสาธิต และฝึกปฏิบัติงานร้านสาขาของ หลักสูตร เจ้าของร้านแฟรนไชส์ โดยมีโดยมีวิทยากร คุณเอกราช พันธุ์โอสถ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่เยาวชน.

นักศึกษา  หลักสูตร C-MBA PIM  เยี่ยมชมห้อง Store Model“    style=