ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2558 ขึ้นภายในศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้เข้าอบรมในหลักสูตร มาตรฐานผู้จัดการร้าน และ หลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการร้าน โดยจัดให้มีกิจกรรม การประกวดดาวเดือนวันลอยกระทง รวมถึงกิจกรรมจำหน่ายกระทง เพื่อจัดหาเงินในการร่วมสมทบทุนกิจกรรม “ซีพี ออลล์ ทำดีเพื่อพ่อ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 อีกด้วย

ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง