บจ.ปัญญธารา และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00-12.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจ.ปัญญธารา
และ บจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ ซีพีออลล์ ทำดีเพื่อพ่อ ”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00-12.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจ.ปัญญธารา
และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ ซีพีออลล์ ทำดีเพื่อพ่อ ” ขึ้น ในพื้นที่ธาราพาร์ค ทั้งนี้ในงานได้จัดให้มีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ธาราพาร์ค รวมถึงพื้นที่ รอบๆ ชุมชุม โดยบริษัทฯ ยังจัดให้มีการจุดเทียนชัยถวายพระพร รวมถึงการจัดกรรม เพื่อหารายได้สมทบเงินบริจาคกับ บมจ.ซีพีออลล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ อีกด้วย

บจ-ปัญญธารา-และบจ-ออลล์-เทรนนิ่ง-จัดกิจกรรม-ทำดีเพื่อพ่อ-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-88-พรรษา-5-ธันวาคม-2558
บจ-ปัญญธารา-และบจ-ออลล์-เทรนนิ่ง-จัดกิจกรรม-ทำดีเพื่อพ่อ-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-88-พรรษา-5-ธันวาคม-2558
บจ-ปัญญธารา-และบจ-ออลล์-เทรนนิ่ง-จัดกิจกรรม-ทำดีเพื่อพ่อ-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-88-พรรษา-5-ธันวาคม-2558
บจ-ปัญญธารา-และบจ-ออลล์-เทรนนิ่ง-จัดกิจกรรม-ทำดีเพื่อพ่อ-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-88-พรรษา-5-ธันวาคม-2558
บจ-ปัญญธารา-และบจ-ออลล์-เทรนนิ่ง-จัดกิจกรรม-ทำดีเพื่อพ่อ-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-88-พรรษา-5-ธันวาคม-2558
บจ-ปัญญธารา-และบจ-ออลล์-เทรนนิ่ง-จัดกิจกรรม-ทำดีเพื่อพ่อ-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-88-พรรษา-5-ธันวาคม-2558