คณะผู้บริหาร บจ.เชลล์ แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมดูงาน บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น.คณะผู้บริหาร บจ.ปัญญธารา โดยคุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารดูงานจาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น.คณะผู้บริหาร บจ.ปัญญธารา โดยคุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารดูงานจาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้คุณวีรวรรณ ฉาบสุวรรณ และคุณธมลพร ราชวังเมือง ได้ให้เกียรติบรรรยายในหัวข้อ ” กระบวนการฝึกอบรมฯ” รวมถึงนำคณะเข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการงาน POS&SC และห้อง Store Model พร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับคณะดูงานอีกด้วย

คณะผู้บริหาร-บจ-เชลล์-แห่งประเทศไทย-เยี่ยมชมดูงาน-บริษัท-ปัญญธารา-จำกัด
คณะผู้บริหาร-บจ-เชลล์-แห่งประเทศไทย-เยี่ยมชมดูงาน-บริษัท-ปัญญธารา-จำกัด
คณะผู้บริหาร-บจ-เชลล์-แห่งประเทศไทย-เยี่ยมชมดูงาน-บริษัท-ปัญญธารา-จำกัด
คณะผู้บริหาร-บจ-เชลล์-แห่งประเทศไทย-เยี่ยมชมดูงาน-บริษัท-ปัญญธารา-จำกัด