คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-11.00 น. คณะผู้บริหาร บจ.ปัญญธารา
ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-11.00 น. คณะผู้บริหาร บจ.ปัญญธารา
ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคุณภาวิช ทินสาร และ คุณปริญญา ประมูลชัย
ได้ให้เกียรติบรรรยายในหัวข้อ ” การดำเนินกิจกรรม 5 ส.” และนำคณะทำงานเยี่ยมชมผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนของพื้นที่สำนักงาน รวมถึงกระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน สำหรับการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ ธาราพาร์ค อีกด้วย

คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด
คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด
คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด
คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด
คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด
คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด