ปัญญธารา คว้ารางวัล Process Excellence Award 2015

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้เข้ารับรางวัล Process Excellence Award 2015 ในระดับ Silver จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “พัฒนาหลักสูตรและวิทยากร Food Safety สำหรับร้านอิ่มสะดวก โดย บริษัท ปัญญธารา จำกัด”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้เข้ารับรางวัล Process Excellence Award 2015 ในระดับ Silver จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “พัฒนาหลักสูตรและวิทยากร Food Safety สำหรับร้านอิ่มสะดวก โดย บริษัท ปัญญธารา จำกัด” ทั้งนี้งาน Process Excellence Award 2015 ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานหรือบริษัท ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเลิศ
โดยมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัล ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

ปัญญธารา คว้ารางวัล  Process Excellence Award 2015
ปัญญธารา คว้ารางวัล  Process Excellence Award 2015