บจ.ปัญญธารา และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมจัดพิธีถวายความอาลัย และดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้จัดให้มีพิธีถวายความอาลัย และดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้จัดให้มีพิธีถวายความอาลัย และดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้น
โดยในพิธีดังกล่าวได้จัดให้มีการกล่าวคำไว้อาลัย รวมถึงการร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหลังจากงานพิธีถวายความอาลัย ทางบริษัทฯ ได้นำดอกไม้จันทน์ไปถวายในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในส่วนภูมิภาค ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี

:   บจ.ปัญญธารา และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมจัดพิธีถวายความอาลัย และดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
:   บจ.ปัญญธารา และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมจัดพิธีถวายความอาลัย และดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
:   บจ.ปัญญธารา และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมจัดพิธีถวายความอาลัย และดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก