คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโครงการ “PIM’s Junior Inter. Club” ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 13.30 น.คณะผู้บริหาร บจก.ปัญญธารา , บจก.ออลล์ เทรนนิ่ง ได้ให้การต้อนรับนักเรียนนานาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย


เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 13.30 น.คณะผู้บริหาร บจก.ปัญญธารา , บจก.ออลล์ เทรนนิ่ง ได้ให้การต้อนรับนักเรียนนานาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในโครงการ “PIM’s Junior Inter. Club” ครั้งที่ 1 จำนวน 25 ท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการฝึกอบรมทั้งในส่วนของห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ Store Model และห้องปฏิบัติการเครี่อง POS และ SC