ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง จัดกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค บจ.ปัญญธารา และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ได้จัดให้มีกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สนับสนุนให้บุคลากรภายในสามารถดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในของทั้ง 2 บริษัท และยังเป็นการมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานในการปรับปรุงการทำงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค บจ.ปัญญธารา และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ได้จัดให้มีกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สนับสนุนให้บุคลากรภายในสามารถดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในของทั้ง 2 บริษัท และยังเป็นการมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานในการปรับปรุงการทำงาน

ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง จัดกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015
ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง จัดกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015