กีฬาสีภายใน เชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค คุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค คุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน PYT & ATN SPORT DAY ประจำปี 2558


โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน ทั้งนี้ในงานได้จัดให้มีการแข่งขัน ฟุตซอลชาย / แชร์บอลหญิง และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสนุก อาทิเช่น กินวิบาก / วิ่งเปรี้ยวน้ำ เป็นต้น

กีฬาสีภายใน เชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2558
กีฬาสีภายใน เชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2558
กีฬาสีภายใน เชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2558
กีฬาสีภายใน เชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2558