คณะผู้บริหารมอบขนมและสิ่งของให้ชุมชน เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม

คณะผู้บริหาร บจก.ปัญญธารา , บจก.ออลล์ เทรนนิ่ง เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบขนมและสิ่งของให้กับ ประธานชุมชนหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. แจ้งวัฒนะ 28 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

คณะผู้บริหาร บจก.ปัญญธารา , บจก.ออลล์ เทรนนิ่ง เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบขนมและสิ่งของให้กับ
ประธานชุมชนหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. แจ้งวัฒนะ 28 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะได้นำทีมงานจิตอาสา ไปร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชน เพื่อเป็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ธาราพาร์คอีกด้วย