พร้อมก้าวไปข้างหน้า ด้วยพลังทีม กับหลักสูตร “ปลูกพลังฝัน สร้างพลังทีม ก้าวไกลไปด้วยกัน“

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เอ็นริช สเตทส์ จำกัด บริษัทปัญญธารา จำกัด ได้รับเกียรติจากบริษัท เอ็นริช สเตทส์ จำกัด ในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เอ็นริช สเตทส์ จำกัด บริษัทปัญญธารา จำกัด ได้รับเกียรติจากบริษัท เอ็นริช สเตทส์ จำกัด ในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในองค์กร จำนวน 40 ท่าน ในหลักสูตร “ปลูกพลังฝัน สร้างพลังทีม ก้าวไกลไปด้วยกัน“ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน รวมถึงการสร้างความสามัคคี เพื่อการก้าวไปสู่องค์กรคุณภาพ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ .

พร้อมก้าวไปข้างหน้า ด้วยพลังทีม  กับหลักสูตร “ปลูกพลังฝัน สร้างพลังทีม ก้าวไกลไปด้วยกัน“
พร้อมก้าวไปข้างหน้า ด้วยพลังทีม  กับหลักสูตร “ปลูกพลังฝัน สร้างพลังทีม ก้าวไกลไปด้วยกัน“
พร้อมก้าวไปข้างหน้า ด้วยพลังทีม  กับหลักสูตร “ปลูกพลังฝัน สร้างพลังทีม ก้าวไกลไปด้วยกัน“
พร้อมก้าวไปข้างหน้า ด้วยพลังทีม  กับหลักสูตร “ปลูกพลังฝัน สร้างพลังทีม ก้าวไกลไปด้วยกัน“