พร้อมสู่รอบที่ 2 กับก้าวสำคัญในการประกวด Thailand Lean Award 2016

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 คุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit Thailand Lean Award 2016

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 คุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit Thailand Lean Award 2016 ที่เข้ามารับฟังผลดำเนินกิจกรรมด้าน Lean ในรอบที่ 2 ทั้งนี้ ทีมงานได้นำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงการสาธิตเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้ในงานฝึกอบรม อาทิเช่น ระบบลงทะเบียน (Smart Register) , ระบบประเมินผลแบบออนไลน์ (Evaluation Online) เป็นต้น รวมถึงการนำคณะเยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกอบรมที่เพียบพร้อมไปด้วยห้องฝึกปฏิบัติงานร้านสาขา อาทิเช่น ห้องฝึกปฏิบัติการงาน POS/SC , ห้องฝึกปฏิบัติงานขาย (Store Model) อีกด้วย.

พร้อมสู่รอบที่ 2 กับก้าวสำคัญในการประกวด Thailand Lean Award 2016“
พร้อมสู่รอบที่ 2 กับก้าวสำคัญในการประกวด Thailand Lean Award 2016“
พร้อมสู่รอบที่ 2 กับก้าวสำคัญในการประกวด Thailand Lean Award 2016“
พร้อมสู่รอบที่ 2 กับก้าวสำคัญในการประกวด Thailand Lean Award 2016“