ปัญญธารา-ออลล์เทรนนิ่ง จัดสัมมนาประจำปี 2561

     ปัญญธารา และ ออลล์เทรนนิ่ง จัดสัมมนาปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำปี 2561 แก่ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมประกาศนโยบายประจำปี 2561 เน้นเรื่อง “เก่งทำความดี”

“เก่งคน เก่งงาน เก่งทำความดี” ปัญญธารา และ ออลล์เทรนนิ่ง จัดสัมมนาปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำปี 2561 แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยคุณปัทมา เอื้ออรรถการ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมประกาศนโยบายประจำปี 2561 เน้นเรื่อง “เก่งทำความดี” โดยพร้อมใจกันร่วมกิจกรรม CSR “สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนมีสำนึกดี ปฏิบัติดี มีจิตสาธารณะ และเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการแชร์ไอเดีย Innovation Mindset With Design Thinking ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัล PYT & ATN Productivity Award 2017 ณ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

ปัญญธารา-ออลล์เทรนนิ่ง จัดสัมมนาประจำปี 2561  “
ปัญญธารา-ออลล์เทรนนิ่ง จัดสัมมนาประจำปี 2561  “
ปัญญธารา-ออลล์เทรนนิ่ง จัดสัมมนาประจำปี 2561  “
ปัญญธารา-ออลล์เทรนนิ่ง จัดสัมมนาประจำปี 2561  “
ปัญญธารา-ออลล์เทรนนิ่ง จัดสัมมนาประจำปี 2561  “
ปัญญธารา-ออลล์เทรนนิ่ง จัดสัมมนาประจำปี 2561  “