ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ถ่ายทอดนโยบายองค์กร ปี 61

     ปัญญธารา จำกัด และ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จัดสัมมนา Quarterly Seminar เพื่อรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 กพ. 2561 บริษัท ปัญญธารา จำกัด และ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จัดสัมมนา Quarterly Seminar เพื่อรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานประจำปี 2560 พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายและทิศทางองค์กรในปี 2561 โดยมีคุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เป็นประธานเปิดงาน และคุณปัทมา เอื้ออรรถการ รองกรรมการผู้จัดการ มอบนโยบาย โดยเน้นเรื่อง Globalization is non-stop ให้คนทำงานร่วมกันมองในฐานะส่วนงานที่ดูแลเรื่องการฝึกอบรม จะทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้บริษัทอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นต้องสร้างคนเก่งคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ภายในงานคุณฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายรับรองระบบคุณภาพ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ให้เกียรติมอบ Certificate ISO 9001:2015 ให้กับผู้บริหาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในความเป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐาน

ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ถ่ายทอดนโยบายองค์กร ปี 61 “
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ถ่ายทอดนโยบายองค์กร ปี 61 “
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ถ่ายทอดนโยบายองค์กร ปี 61 “
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ถ่ายทอดนโยบายองค์กร ปี 61 “
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ถ่ายทอดนโยบายองค์กร ปี 61 “
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ถ่ายทอดนโยบายองค์กร ปี 61 “
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ถ่ายทอดนโยบายองค์กร ปี 61 “
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ถ่ายทอดนโยบายองค์กร ปี 61 “