ประวัติของบริษัท

บริษัท ปัญญธารา จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ (กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย) ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยก่อตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สถานที่ตั้ง 54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ และมีศูนย์ฝึกอบรมมณฑลที่อยู่ตามภูมิภาค 9 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกอบรม จ.นครสวรรค์, จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี, จ.ลำปาง, จ.ชลบุรี, จ.นครราชสีมา, จ.เพชรบุรี, จ.สุราษฏร์ธานี และจ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่บริษัท CP ALL , บริษัทในกลุ่ม CP ALL และลูกค้าภายนอก ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์ (Vision)

ให้บริการความสะดวกในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ CP All

2. พัฒนาระบบการฝึกอบรมเข้าสู่ยุคดิจิตอล

3. พัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQM และ DJSI

ค่านิยมของบริษัท

1. Customer Centric : ใส่ใจในความต้องการลูกค้า

2. Agility : ปรับตัวตลอดเวลา

3. Trust : ความน่าเชื่อถือ

บริการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

บริการจัดอบรมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมหลายกลุ่มหลักสูตร ด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบ Tailor Made ซึ่งเน้นคุณภาพ การประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่มีความเหมาะสมสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง ภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิทยากรชั้นนำ และทีมงานมืออาชีพ

Technical Skill Training

หลักสูตรรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
 • หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น
หลักสูตรอื่นๆ
 • การทำงานแบบ Lean
 • 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต
 • Soft Skill Training
 • เทคนิคการตอบข้อร้องเรียน
 • การสร้างแรงบันดาลใจ

Soft Skill Training

หลักสูตรด้านการบริการ
 • การทำงานแบบ Lean
 • 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต
 • Soft Skill Training
 • เทคนิคการตอบข้อร้องเรียน
 • การสร้างแรงบันดาลใจ
หลักสูตรด้านการสร้างทีม
 • Team Synergy
 • Team Building For Excellence
 • หนึ่งทีมเดียวกัน
 • ด้วยรักและผูกพัน
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

Technical Skill Training

หลักสูตรรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
 • หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น
หลักสูตรอื่นๆ
 • การทำงานแบบ Lean
 • 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต
 • Soft Skill Training
 • เทคนิคการตอบข้อร้องเรียน
 • การสร้างแรงบันดาลใจ

Soft Skill Training

หลักสูตรด้านการบริการ
 • Service Excellence
 • Perfect Communication & Service
 • Internal Service Communication
 • Service Mind
 • Service Insight
หลักสูตรด้านการสร้างทีม
 • Team Synergy
 • Team Building For Excellence
 • หนึ่งทีมเดียวกัน
 • ด้วยรักและผูกพัน
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-071-6161 โทรสาร : 02-071-8682

ที่อยู่ สำนักงานใหญ่

บริษัท ปัญญธารา จำกัด
58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

083-490-3419
Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมสุขุมวิท 117)
57/30 หมู่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมเพชรเกษม 50/4)
478,480 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม นครสวรรค์)
605/453-454 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ .นครสวรรค์ 60000

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม ขอนแก่น)
672/48-49 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ .ขอนแก่น 40000

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม อุดรธานี)
118/10-13 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง)
68/44 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ .ลำปาง 52100

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมเชียงราย)
279,279/2 หมู่4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม ชลบุรี)
127/65-66 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ .ชลบุรี 20110

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมฉะเชิงเทรา)
76-78, 78/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-โคราช)
3275/5-8 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ .นครราชสีมา 30000

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-เพชรบุรี)
25,27,63,65 ถ.เพชรเกษมเก่า ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ .เพชรบุรี 76000

<Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุราษฎร์ธานี)
250/72-75 ถ.วัดโพธ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ .สุราษฎร์ธานี 84000

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่)
49,51,53,55 ถ.โชติวิทยะกุล3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ .สงขลา 90110

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมนครศรีธรรมราช)
17/1-2 ถ.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครฯ จ.นครศรีธรรมราช 80000

Google Map

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมภูเก็ต)
20/3-4 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Google Map

 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ
 • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • บริษัท ที จี โฟน จํากัด
 • เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • บริษัท ไอ.แอล.เอส.จำกัด
 • บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด